VOLAN

Krank miline bağlı krankın hareketi ile direkt dönen ve ateşleme zamanında aldığı gücü diğer zamanlarda motorun dönmesi için harcayarak hareketinni devamlılığını sağlayan büyük silindirik dişlidir.Krank mili ile birlikte motorun dengesini saglar. Volanın en önemli özelliği kaybolacak enerjinin bünyesinde depolanabilmesi ve gerektiğinde bunu kullanma imkânı verebilmesidir. Volanın sistemdeki yeri ise, imkân dahilinde dönüş sayısının en büyük olduğu yer olmalıdır. Bazı sebeplerden bu yer mümkün olmadığı takdirde en büyük devir sayısına yakın dönen yerde olmalıdır. Bu koşullarda, volan sistemdeki en büyük enerjiyi kazanabileceği durumdadır.

DEBRİYAJ BASKISI

Baskı yayları baskı kafesi ve aynası arasına yerleştirilmiştir.Bu yaylar baskı aynası üzerine bir kuvvet uygulayarak volana doğru itmekte ve diski sıkıştırmaktadır. Böylece döndürme momenti volandan baskı kafesine ve baskı aynası yardımı ile prizdirek üzerinde eksenel kayabilen diske aktarılır.

VOLAN DİŞLİSİ

Volant dislisi, motorla sanzimanin birlestigi yerde, volant kasnaginin uzerindedir. Görevi, mars dişlisinin verdigi ilk dönme hareketini devir düsürerek motora iletmek ve ilk çalişma için gereken dönmeyi saglamaktir.